sf3.ro Web analytics

Cina Domnului și Unitate

April 04, 2022 0 Comentarii

Câteva gânduri despre Cina Domnului și Unitate:

1) Unitatea cu Hristos.

În primul rând, participarea la Cina Domnului este o experiență de unitate cu Hristos. Este o declarație a faptului și o experimentare a realității că noi suntem în El și că El este în noi. Noi declarăm, ne amintim și luăm parte la realitatea că, prin sângele lui Hristos care a fost vărsat în numele nostru, am fost uniți cu El. Cina Domnului poate fi luată cu adevărat doar dacă există această legătură de unitate. În timp ce oricine poate experimenta elementele și ritualele exterioare, realitățile spirituale sunt disponibile doar pentru cei care sunt în Hristos.

De aceea, este esențial să ne amintim întotdeauna că mai important decât faptul că suntem un singur trup, este că suntem trupul lui Hristos. Taina pe care o celebrăm atunci când luăm parte la Cina Domnului este faptul că trupul Său jertfit pentru noi, atunci când ne este dat să ne împărtășim, ne unește cu Hristos, ne face membri ai trupului Său, Biserica. Când venim la cină, auzim chemarea Domnului: Acesta este trupul meu, mâncați; Acesta este sângele meu, beți. Pavel a înțeles această jertfă reală, deși nu trupească, a lui Hristos pentru noi în mod perpetuu, când în 1 Corinteni 10:16 spune: "Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos?" Cu alte cuvinte, se petrece mai mult decât se poate vedea la prima vedere. Este mai mult decât pâinea și vinul. Există o împărtășire din Cristos, o experimentare a binecuvântărilor nesfârșite ale mâncării trupului lui Hristos și ale băutului sângelui său. Există o unire cu Hristos.

2) Unitatea între noi.

Nu putem să ne reamintim suficient de des că, deși suntem într-adevăr uniți cu Hristos, nu suntem uniți de unii singuri. Suntem un trup, iar fiecare trup este format din mai multe mădulare. Cu alte cuvinte, în timp ce experimentăm personal unitatea cu Hristos, nu o experimentăm niciodată singuri. Invitația din partea lui Hristos, atât la început, în momentul covertirii, cât și perpetuu este: Veniți, luați parte la trupul Meu. Aceasta este o invitație la unitate cu Hristos, dar niciodată fără trup. Căci, Hristos nu este niciodată fără trupul Său și noi nu-L putem experimenta pe Hristos decât ca parte a trupului Său.

Acesta este motivul pentru care Pavel este atât de îngrozit de lipsa de unitate în cadrul bisericii din Corint când vine vorba de Cina Domnului. Problema nu era doar faptul că nu se respectau unii pe alții, deși acest lucru în sine este greșit, ci și faptul că, făcând acest lucru, nu " deosebeau" trupul lui Hristos. Ceea ce Pavel a vrut să spună este că, nerecunoscând unitatea pe care o avem unii cu alții, nu recunoaștem unitatea pe care o avem cu Hristos.

Pavel este atât de serios în această problemă încât merge atât de departe încât spune despre aceste diviziuni că "trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la iveală cei găsiți buni între voi". Când spune "bun", la ceea ce se referă el nu este cine are dreptate sau nu, ci mai degrabă cine este adevărat sau nu. Cine face parte cu adevărat din trup. Pavel spune că incapacitatea noastră de a înțelege unitatea pe care o avem, ca rezultat al trupului lui Hristos sacrificat pentru noi, este o acuzație împotriva noastră. Ne acuză că nu suntem de fapt adevărați membri ai trupului lui Hristos. De fapt, ceea ce făceau Corintenii prin comportamentul lor de discordie era că, practic, se excomunicau unii pe alții de la participarea la trupul lui Hristos. Pavel spune că oricine care persistă în acest tip de comportament voit diviziv nu este de fapt un membru al trupului.

3) Unitatea în Cuvântul lui Hristos.

În 1 Corinteni 11, când Pavel tratează lipsa de unitate și comportamentul diviziv din biserica din Corint, el spune: "27 De aceea, oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod nevrednic, va fi vinovat de păcat împotriva trupului și sângelui Domnului." În mod natural întrebăm: "De ce , de aceea?". Acest răspuns îl găsim în pericopa precedentă, unde Pavel își ancorează criticile la adresa comportamentului corintenilor în însăși esența a ceea ce este cina Domnului. Aici el începe prin a spune: "Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume:"

Pavel spune că ceea ce încălcăm atunci când nu ne unim în jurul mesei Domnului așa cum ar trebui este Cuvântul Domnului, pe care Pavel l-a primit direct de la El. Evanghelia lui Hristos, care se găsește în esență în Cina Domnului, este cea care ne unește. Este mesajul că trupul și sângele Său au fost date pentru noi. "De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului."

În plus, participarea adevărată nu este posibilă fără mesajul verbal al Evangheliei lui Hristos. Imaginați-vă dacă nu ați fi fost niciodată expus la Evanghelie și într-o zi ați fi intrat într-o biserică și ați fi asistat la împărtășirea elementelor, fără să auziți Cuvântul. Cum ai putea vreodată să înțelegi, să crezi și, prin urmare, să beneficiezi de trupul și sângele lui Hristos. Ceea ce ne unește este mesajul speranței, al mântuirii și al unității (Evanghelia), care a fost vestit începând din grădina Edenului și a fost pecetluit în sângele mielului.

4) Unitatea cu Biserica universală.

Deși este adevărat că sacramentul Cinei Domnului este o rânduială a bisericii locale; ea trebuie să fie administrată de biserica locală celor care sunt membri ai unei biserici locale. De asemenea, este adevărat că, în orice moment în care o biserică locală proclamă unitatea care există în trupul și sângele lui Hristos, ea proclamă și experimentează ceva mai mare decât ea însăși.

În primul rând, imaginile care sunt folosite pentru a descrie unitatea care există în Hristos, de exemplu trupul, pot fi experimentate doar în microcosmos în biserica locală. Acest lucru nu face ca această experiență să fie mai puțin valoroasă. Totuși, ne indică realitatea că ceea ce experimentăm la scară mică în biserica noastră locală este o reprezentare a ceea ce există la scară mare în biserica universală.

În al doilea rând, experiențele care ne unesc, fie că este vorba de convertire sau de împărtășirea perpetuă din trupul și sângele lui Hristos, sunt trăite cu adevărat și în aceeași măsură de creștinii din întreaga lume. Ceea ce înseamnă că tot ceea ce am spus despre "unitate" până în acest moment este la fel de adevărat și pentru ei ca și pentru noi. Acest lucru înseamnă în mod nescesar că, dacă noi suntem uniți cu Hristos și, prin urmare, unii cu alții, iar ei sunt, de asemenea, uniți cu Hristos, atunci și ei sunt uniți cu noi.

Pavel aduce acest argument în capitolul 12 din prima epistolă către Corinteni, unde tratează una dintre cauzele principale ale divizării în biserică, darurile spirituale. El spune: "12 Căci, după cum trupul este unul și sunt multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. 13 Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și είναι am fost adăpați dintr-un singur Duh. "

Ați observat ce spune Pavel că este numitorul comun al unității noastre: experiența comună a botezului Duhului Sfânt, care ne plasează pe toți în trupul lui Hristos. Aceasta a fost reamintirea promisiunii pe care Cristos le-a lăsat-o apostolilor săi înainte de înălțarea sa: "voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt". (Faptele Apostolilor 1:5) Cu alte cuvinte, toți cei care au fost părtași la un singur botez al Duhului au devenit într-un mod cosmic, atemporal și universal (ca în Biserica Universală) un singur trup. Gândiți-vă puțin la asta, când vă apropiați de masa Domnului sunteți la masă cu Biserica universală, trupul lui Hristos. Noi putem să vedem doar o frântură din ea aici și acum, în biserica noastră locală. Totuși, acest lucru nu face ca realitatea cosmică să fie mai puțin adevărată. Într-o zi vom vedea împlinirea ei, când vom sărbători masa Domnului în Împărăția cerurilor.


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul