sf3.ro Web analytics

Luați parte la raspandirea evangheliei.

"Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi cu bucurie, pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie din cea dintâi zi până acum."- Filipeni 1:2-5

INSERT VIDEO

Alege donația lunară: