sf3.ro Web analytics

Admitere la Cina Domnului

January 17, 2020 0 Comentarii Despre Noi

Biserica Sfânta Treime dorește să primească la Masa Domunului pe cei care ne vizitează [Fapte 20:7], dar, în același timp, căutăm să ne asigurăm că Dumnezeu este onorat și Biserica lui Hristos edificată prin părtășie sfântă [1 Cor. 10:31,1 Cor. 10:16-17 ].  Având în vedere faptul că Apostolul Pavel ne învață în 1 Cor. 11:27-32 că o persoană va suferi “judecata” dacă nu se apropie de Masa Domnului cu toată reverența și ascultarea menită, este crucial să fim prudenți și principiali cu privire la ea. Dacă nu ești membrul acestei biserici poți fii primit să participi cu următoarele condiții:

  1. Ai fost botezat în numele Tatălui, al Fiului, și al Duhului Sfânt după o mărturisire credibilă și publică a credinței tale. [Marcu 16:16, Matei 28:19-20, Fapte 2:38-41].
  2. Această credință mărturisită se manifestă într-o stare de pocăință și de ascultare față de poruncile lui Dumnezeu conform Scripturii. [Iacov 2:14-19, 2 Cor. 7:1, 2 Tim. 1:9, 1 Ioan 3:9].
  3. Ești membru, [1 Cor. 12:21-26, Matei 18:15-17, Evrei 13:17] și nu te afli sub disciplină [Matei 18:15-17, 1 Cor 5, ] într-o biserică Evanghelică care afirmă următoarele lucruri:
  • Evanghelia Domnului Isus Hristos precum o găsim sumarizată într-unul din crezurile istorice [Romani 1:16, Gal. 1:8-9, 1 Cor. 16:22]. De exemplu Crezul Apostolic, Crezul de la Niceea, etc.
  • Justificarea doar prin credință datorită neprihănirii lui Hristos imputată nouă și nu datorită faptelor noastre [Romani 3:28, Romani 4:5, Gal. 1:8-9].
  • Cele două sacramente (rânduieli) poruncite de Hristos pentru Biserică, adică Botezul și Cina Domnului ca instrumente ale Harului [Marcu 16, Matei 28, Fapte 2, 1 Cor. 11]
  • Disciplina Bisericească practicată conform scripturilor pentru protejarea unei mărturii curate [Matei 18, 1 Cor. 5].

Dacă aceasta nu te descrie pe tine și biserica din care faci parte, sau daca nu înțelegi aceste lucruri te rugăm să nu participi la Masa Domnului. Pentru că în mod sincer vrem ca toți copii Domnului să participe cu noi la Masa Domnului vă invităm să discutați cu păstorii bisericii înainte de a participa. Este dorința și rugăciunea noastră ca această practică și disciplină cu privire la Cina Domnului să glorifice pe Dumnezeu, să protejeze și zidească pe cei ce participă, să reflecte adevarul Evangheliei pentru ca toți să privească și prin credință să primească viață veșnică.

Dacă ai obținut acordul păstorilor bisericii, atunci el este valabil doar pentru duminica respectivă. Dacă vei fi prezent cu noi și în alte duminici cu ocazia Cinei Domnului, va trebui să discuți din nou cu păstorii bisericii pentru a primi un nou acord. Acordul se poate înoi în fiecare lună pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În acest timp trebuie depusă cererea de membralitate dacă dorești să continui să iei parte cu noi la Cina Domnului.


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul