sf3.ro Web analytics

Cum contextul în Ioan 15 vorbește despre tăierea Israelului

Cina Domnului și spălarea picioarelor

La Cina Domnului Iuda este deconspirat și dat afară fiindcă el nu era cu adevărat parte din Noua și Adevărata Viță - din Hristos, nici din nucleul bisericii.

Iuda cumva prefigurează evreii necredincioși în frunte cu liderii religioși care l-au respins pe Domnul Isus, Adevărata viță - motiv pentru care au fost tăiați.

Acolo Domnul face o afirmație similară cu cea din Ioan 15 și este imposibil să fie la voia întâmplării. El vorbeste despre a fi curat. La Cină erau curați dar nu toți din cauza lui Iuda. Dar în Ioan 15 afirmă deja că toți sunt curați. Deci ei erau deja parte din Viță, cum ceilalți nu erau.

“Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteţi curaţi, dar nu toţi.”” Ioan‬ ‭13:10‬

“Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.” Ioan‬ ‭15:3‬ ‭

Coborârea Duhului

În discursul despre Duhul Sfânt “lumea” este Israel fiindcă zice că “lumea nu Mă va mai vedea” - lumea Israel care îl văzuse (v. 17, 19). Spre deosebire de Israel, ucenicii Îl vor vedea iarăși: “însă voi Mă veți vedea”.

Lumea care nu a avut legătură cu Isus nu va primi nici Duhul. Israel, spre deosebire de ucenici, “nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaște” (v. 17) - pe Duhul Sfânt. De ce? Au fost tăiați!

“Ziua aceea” în care ucenicii vor cunoaște despre Isus este ziua Cincizecimii. Atunci, zice Hristos, “veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl, voi în Mine și Eu în voi” (v. 20). Cum? Prin Duhul! Deci acesta este momentul în care Israel este tăiat fiindcă li se refuză promisiunea vechi-testamentară a pogorârii Duhului Sfânt.

Părtășia ucenicilor cu Sfânta Treime

Acest cuvânt este opusul tăierii de care au parte evreii. Domnul le promite o părtașie incredibilă, blasfemiatoare pentru iudei: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el” (v. 23‬). Acest lucru nu aparține deloc evreilor, de aceea ei sunt tăiați din paradigma de lucru a Tatălui.

Hotărârea divină și roada omului

“Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeţi și să aduceţi roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” Ioan‬ ‭15:16‬ ‭

Domnul spune despre ei că au fost rânduiți să aducă roadă. Deci roada este rezultatul rânduirii lui Hristos. Mai mult, randuirea aceasta asigură că roada lor rămâne. Așadar, hotărârea Fiului generează roada.

Persecuția ucenicilor

E clar că “lumea” care L-a urât pe Isus e Israel. Așadar, distincția dintre Israel și ucenici e subliniată foarte clar fiindcă vița veche persecută mlădițele adevărate, biserica. “Dacă vă urăște lumea, știţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că nu sunteţi din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea.” Ioan‬ ‭15:18-19‬

Domnul Isus justifică tăierea Israelului prin faptul că Israelul va persecuta credincioșii din biserică cum L-au persecutat pe Isus. Aceasta constituie atât motivul cât și demonstrarea tăierii lor. “Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: [...] Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi.” Ioan‬ ‭15:20‬ ‭

Confirmarea faptului că e vorba de Israel și chiar demonstrarea tăierii lor este arătată prin agresiunea Israelului, poporul prototipic a lui Dumnezeu, față de biserică. “Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.” Ioan‬ ‭16:2-3.‬ ‭


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul