sf3.ro Web analytics

Credință și adevăr

November 14, 2017 0 Comentarii

Lipsa credinței autentice poate fi cunoscută ușor acolo unde lipsește și adevărul. Scriptura face o legătură, imposibil de omis, între cunoaștere și credință, între adevăr și credință. Cine nu cunoaște adevărul nu crede și nu poate crede.

Tit 1:1 "Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia, "

3 Ioan 1:3 "A fost o mare bucurie pentru mine când au venit fraţii şi au mărturisit că eşti credincios adevărului şi că umbli în adevăr. "

Efeseni 4:15 "ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. "

1 Timotei 2:7 "şi propovăduitorul şi apostolul Lui am fost pus eu – spun adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăţ pe neamuri credinţa şi adevărul. "

1 Timotei 4:3 "Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul. "

2 Timotei 2:18 "care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa unora. "

2 Timotei 3:8 "După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ceea ce priveşte credinţa. "

2 Tesaloniceni 2:13 "Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. "


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul