sf3.ro Web analytics

Eficiența morții lui Hristos (2 Cor. 5:14-15)

2 Corinteni 5:14-15 "Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. "

Eficiența și extensia jertfei lui Hristos

Un lucru fantastic pe care îl observăm atunci când studiem despre moartea Domnului Isus este eficiența ei. Iar textul acesta face o legătură între eficența acestei jertfe și extensia ei. Nu este lipsit de importanță aspectul extensiei deoarece este important să știu dacă eu sunt unul dintre aceia pentru care murit Hristos. Știu însă că El a murit pentru mine dacă jertfa Lui a fost eficientă în mine.

Să observăm logica pasajului! Apostolul spune două afirmații: Isus a murit pentru toți și, de aceea, rezultă că toți au murit. Dar noi știm că această moarte spirituală nu o experimentează decât cei născuți din nou. De aceea, toți aceștia sunt toți cei credincioși, nu toți oamenii de pe planetă.

Unii vor obiecta și vor spune: faptul că Isus a murit pentru toți cei regenerați nu înseamnă că a murit doar pentru ei. Din punct de vedere omenesc ai putea gândi așa însă logica divină este altfel. Pavel spune că extensia jertfei lui Hristos se manifestă în eficiența ei. Așadar, Isus a murit doar pentru aceia în care se vede moartea față de păcat, moartea împreună cu Hristos.

Cine sunt toți pentru care a murit Hristos?

Primul meu argument a fost deja prezentat adineauri: Pavel spune că cei pentru care a murit Hristos sunt cei care au murit și ei. Noi știm însă că oamenii sunt întâi morți în păcat, nu morți față de păcat împreună cu Hristos, de aceea - oamenii la care el face referire aici sunt credincioșii.

Acest lucru este întărit de versetul următor care arată cum jertfa lui Hristos produce nu doar moartea față de păcat, ci și viața nouă: Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.

Pentru a înțelege că acești toți sunt doar cei regenerați Pavel în numește făpturi noi în Hristos. Pavel nu a schimbat tema pasajului - el vorbește despre efectele jertfei lui Hristos în toți iar acești toți sunt făpturile noi: 16. Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuş acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta. 17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Această mărturie este constantă în epistolele lui Pavel. El nu se poate contrazice pe sine când spune în Romani 6 doar despre credincioși că au murit și au înviat împreună cu Hristos: Romani 6:8 "Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El".

Pavel nu spune că Isus a murit pentru toți oamenii deoarece lucrul acesta ar fi creat probabil o confuzie. Și chiar dacă ar fi spus acest lucru, în acest context este evident că se referă la toți cei care au murit și au înviat spiritual (nașterea din nou - vezi detalii în Romani 6).

Dacă Isus a murit pentru fiecare individ de pe planetă, inclusiv pentru milioanele care merg în iad, în ce fel este justificat Pavel să spună că jertfa lui Hristos este eficientă în a oferi această viață nouă când noi vedem clar că în cele mai multe cazuri nu este eficientă?

Eficiența jertfei lui Hristos

În mintea apostolului Pavel nu există posibilitatea să fi murit împreună cu Hristos și tu să fii încă necredincios. Nici vorbă! Moartea Domnului Isus garantează și produce moartea noastră față de păcat și învierea la o viață nouă. Aceasta este mărturia Sfintei Scripturi în ce ne privește pe noi cei credincioși. Avem dreptul câștigat prin jertfă de a trăi izbăviți de păcat și de a trăi o viață nouă.

Așadar, cunoaștem că Isus a murit pentru cineva dacă acel om ajunge să fie născut din nou. Desigur, Biblia face afirmații generale cum că Isus a murit pentru toți oamenii dar pasajul acesta ne lasă un model de interpretare arătându-ne clar că există o legătură între moartea lui Hristos și regenerarea celor pentru care a murit. La mijloc nu poate fi nici o interferență!


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul