sf3.ro Web analytics

Hermeneutică: pasaje doctrinare versus descriptive

Diferențiere: pasaj doctrinar versus pasaj descriptiv

Una dintre cele mai întâlnite erori doctrinare și una dintre cele mai grave este stabilirea unor doctrine pe baza pasajelor descriptive. Le numim pasaje descriptive pentru că ele descriu un eveniment, o istorie, un episod. Pasajele descriptive mai sunt numite pasaje narative și de obicei sunt anumite istorisiri sau descrierea unor evenimente.

Pe de altă parte în Biblie avem pasajele doctrinare care au fost scrise precis cu intenția de a stabili o anumită doctrină: despre mântuire, lucrarea Duhului, îngeri, lumea viitoare, judecată etc. Aceste pasaje pur și simplu prezintă părți din doctrina care este tratată acolo. Pasajul doctrinar așadar are prioritate în stabilirea și formularea unor doctrine.

Funcția pasajelor descriptive

Pasajele descriptive sunt intenționate să ilustreze un anumit adevăr biblic și nu să-l formuleze. Pasajele descriptive, din acest motiv, sunt dependente de pasajele doctrinare, care au prioritate în ce privește formularea doctrinelor și a învățăturilor, a crezului și a mărturisirilor de credință.

Este indicat să tragi o învățătură din pasajele descriptive (narative) dar care neapărat trebuie să fie în concordanță cu pasajele doctrinare. De fapt, acesta este testul: dacă nu ai un pasaj doctrinar care să stabilească învățătura aceea cel mai probabil ai înțeles greșit pasajul.

Deși extragi o învățătură din pasajul narativ, totuși acea învățătură trebuie neapărat să fie găsită în pasajele doctrinare, ceea ce înseamnă că pasajul narativ are doar rolul de a ilustra o învățătură găsită în pasajele doctrinare.

În plus, fiecare narațiune are un anumit context care te ajută să înțelegi învățătura. Cu alte cuvinte, nu este suficient ca învățătura pe care o extragi dintr-un pasaj narativ să fie corectă și biblică, ci și să fi fost intenționată de autorul biblic în acel pasaj specific. Testul nu este doar ca învățătura extrasă să fie corectă, ci și să fie găsită în acel pasaj.

Atenție - pasajul doctrinar din interiorul unei narațiuni

Vă dau un exemplu în care pasajul descriptiv se unește cu cel prescriptiv (dar nu neapărat doctrinar). Există și cazuri în care există PRESCRIPȚII dar care nu ni se aplică nouă. De exemplu, Domnul le zice ucenicilor să-i pregătească masa de paște. Acolo este o PRESCRIPȚIE dar trebuie să fim atenți să observăm că această prescripție face parte dintr-un dialog care, la rândul lui, face parte dintr-o narațiune, o istorie, un eveniment din viața Domnului Isus. Deci, deși există acolo o prescripție pentru ucenicii Domnului, totuși prescripția face parte dintr-o narațiune, nu dintr-un pasaj doctrinar. Acea prescripție nu ni se adresează nouă, ci este limitat istoric la acel eveniment.

Trebuie să fim atenți să vedem dacă un pasaj descriptiv nu cumva conține o prescripție limitată istoric la audiența respectivă sau poate că este vorba despre o prescripție care se aplică tuturor credincioșilor din toate timpurile. Contextul va stabili. Porunca de a face ucenici din toate neamurile este prezentat într-un pasaj narativ, totuși este evident din toată Scriptura că această poruncă a fost înțeleasă de biserica primară ca referindu-se la responsabilitatea tuturor credincioșilor.

În prima predică a lui Petru de la Cincizecime el îndeamnă evreii adunați acolo să se pocăiască, să fie botezați și apoi să primească darul Duhului. Este o prescripție! Dar este o prescripție în interiorul unei narațiuni, o prescripție care trebuie interpretată în contextul special al acelei zile și în contextul tranziției de la o etapă a planului lui Dumnezeu la altă etapă.

Oare Petru vrea să zică că Duhul Sfânt vine doar după botezu în apă? Desigur că nu! Fapte 10 arată că nu așa a intenționat lucrurile. Dar la Cincizecime aceasta a fost situația. Petru vorbește în ziua întemeierii bisericii, în ziua în care evreii vechiului legământ sunt chemați să treacă de partea Celui care a întemeiat Noul Legământ iar Dumnezeu a hotărât să semnaleze într-un mod cu totul deosebit această tranziție dramatică.

Două tipuri de pasaje prescriptive/doctrinare

Există pasaje doctrinare care ne arată ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în mântuirea noastră și pasaje doctrinare care ne arată ceea ce noi trebuie să facem ca oameni mântuiți (pe acestea le numesc doctrinar - prescriptive). De exemplu, cartea Efeseni se împarte în două părți care cuprind ambele tipuri de pasaje doctrinare: primele trei capitole arată lucrarea lui Dumnezeu și poziția credinciosului iar următoarele trei capitole arată practica credinciosului și lucrarea acestuia ca om mântuit.

Când vorbim de lucrarea lui Dumnezeu nu putem spune că acestea sunt pasaje prescriptive deși sunt doctrinare. Ele nu sunt prescriptive pentru că noi putem face nimic pentru a fi aleși în Hristos sau a fi iertați de Hristos în jertfa de la cruce. Acestea sunt realități doctrinare care nu țin de noi, ci doar de Dumnezeu.

Pasajele descriptive din Vechiul Testament

Din Vechiul Testament putem extrage multe învățături dar trebuie să le interpretăm cu mare atenție. Există pasaje în care sclavia, poligamia, luarea unei țiitoare, măcelurile par să fie tolerate. Ce ne învață Noul Testament? În fiecare caz precizat anterior avem prescripții exacte așa încât să nu avem nici un dubiu cu privire la voia lui Dumnezeu.

Îndrănesc să afirm că și Vechiul Testament ne oferă detalii suficiente în cele mai importante doctrine și aspecte ale vieții așa încât căsătoria, mântuirea, libertatea, viața credinciosului etc, sunt ușor de înțeles.


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul