sf3.ro Web analytics

Isus a înviat

April 30, 2018 0 Comentarii

Isus este viu!

Dacă trupul lui Isus a fost furat de ucenici:

 1. Cum se face că preoții cei mai de seamă știau de acest lucru înainte să se întâmple? Matei 27:64 "Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: ‘A înviat din morţi!’ Atunci, înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.”"

 2. Cum se face că în ciuda preocupării preoților celor mai de seamă și a gărzilor oferite de Pilat pentru păzirea mormântului trupul a fost totuși furat? Matei 27:66 "Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă."

 3. Ce miracol a avut loc în viața ucenicilor care s-au lepădat de Isus și au fugit care încotro așa încât acum să aibă curajul de a înfrunta gărzile romane pentru a fura trupul? Chiar după multe zile de la înviere ei încă stăteau închiși într-o casă de frica iudeilor. Ei n-ar fi ieșit afară din casă dară-mi-te să meargă la furat trupul lui Isus. În plus mai era și hotărârea lui Pilat și a Sanhedrinului. Matei 26:56 "Atunci, toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit."

 4. De unde știau gărzile de la mormânt că ucenicii au furat trupul dacă acest lucru a avut loc în timp ce ei dormeau? Matei 28:13 "şi le-au zis: „Spuneţi aşa: ‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.’"

 5. Cât de obosiți trebuie să fi fost paznicii dacă ucenicii au putut rupe sigiliul și au dat piata grea de la mormânt fără nici un zgomot? Cum se face că toți paznicii dormeau în același timp și erau toți la fel de obosiți încât nu au auzit nimic?

 6. Cum au uitat ucenicii să anunțe femeile că urmau să fure trupul Domnului așa încât acestea să nu meargă cu noaptea în cap la îmbălsămat? Matei 28:1 "La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul."

 7. Având în vedere avertizarea lui Hristos că va învia a treia zi cu siguranță preoții ce mai de seamă și-au luat toate măsurile de precauție ca acest lucru să nu se întâmple și totuși acum nu aveau nici o altă dovadă împotriva învierii decât o poveste spusă de niște oameni care dormeau. Matei 27:63 "şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: ‘După trei zile voi învia.’"

 8. Dacă ucenicii ar fi furat trupul acest lucru ar fi fost o urâciune pentru evrei și ar fi fost persecutați până la moarte pentru o asemenea faptă. Acești evrei sinceri nu ar fi îndrăznit să facă un asemenea lucru și să atragă asupra lor asemenea zvonuri.

 9. Dacă preoții aveau tot interesul să nu se zvonească învierea lui Hristos ar fi prins ucenicii și i-ar fi pedepsit pentru fapta lor dar nu există nici o dovadă că acest lucru s-ar fi întâmplat.

 10. Ucenicii nu au crezut în învierea lui Hristos, ca și femeile de altfel, și de aceea nici nu s-au dus la mormânt. Dacă ar fi crezut în înviere nu ar fi mers să-I fure trupul iar pentru că nu au crezut s-au ascuns unde au putut de rușine și de frică.

 11. Dacă paznicii știau că ucenicii au furat trupul înseamnă că i-au văzut făcând aceasta. Dacă i-au văzut de ce nu i-au oprit? Iar dacă i-au văzut de la distanță de ce nu au mers să-i prindă pentru că deplasarea lor ar fi fost înceată dacă purtau trupul lui Isus. Iar dacă dormeau înseamnă că n-au văzut nici un ucenic.

 12. De ce nu au căutat casele ucenicilor pentru găsirea trupului? Momentul în care aceștia s-au trezit era foarte devreme și aveau toate șansele să găsească trupul.

 13. Ce nebunie trebuie să fi avut ucenicii ca să dezbrace trupul lui Isus și să-i aranjeze îmbrăcămintea în felul acela special? Cu siguranță un asemenea furt nu le-ar fi permis asemenea aranjamente.

 14. Dacă preoții erau convinși de furt ar fi pedepsit aspru gărzile pentru nevegherea lor mai ales după ce au fost foarte preocupați să protejeze mormântul pentu împiedicarea unui zvon ca cel al învierii. Dar pentru că au fost convinși de înviere au apelat la mituire.

 15. Dacă ucenicii ar fi avut de furat trupul ar fi făcut aceasta împreună cu prietenul lor Iosif din Arimateea în a cărui mormânt au pus trupul. Cine ar fi crezut că Isus a înviat știind că mormântul era al unui prieten de-al lor și că au luat foarte simplu trupul de acolo? Trebuie să-i considerăm copii la minte pe toți ucenicii pentru a putea accepta că ar fi putut fura trupul.

 16. Gărzile nu ar fi dormit în timpul slujbei mai ales datorită avertismentului cât și datorită pedepsei cu moartea care îi aștepta pentru o asemenea faptă. În aer liber e puțin probabil că au adormit toți exact când au venit ucenicii ca să fure trupul lui Isus.


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul