sf3.ro Web analytics

Poate botezul spăla de păcate?

September 12, 2018 0 Comentarii Andrei Croitoru, Articol, Botezul, Păcatul

Se afirmă uneori că Efeseni 5:25-26 se referă la curățirea păcatului strămoșesc prin apa botezului. Desigur, de aici vine și teologia regenerării în botez. Dar acest pasaj vorbește despre o spălare care nu mai este precizată nicăieri decât în Tit 3.

BOR, Efeseni 2:25-26 "după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt"

BOR, Tit 3:4 "El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt"

În primul rând, expresia "baia apei" (gr. loutrón) în Efeseni este realizată PRIN CUVÂNT. Un copil nu înțelege nimic din Cuvânt deci nu are cum să fi fost curățit prin El.

În al doilea rând, cei mai mulți destinatari ai epistolelor erau adulți din lumea păgână întorși la Dumnezeu ADULȚI. De aceea, nu putem prelua expresii care se referă la adulți pentru a face o teologie despre regenerarea pruncilor în botez.

În al treilea rând, în Tit 3 Pavel spune că n-am fost mântuiți pentru fapte, ci prin regenerare. Cum ar putea fi aduse în discuție faptele unui copil mic? Este evident că aici această nașterea de-a doua este a adulților.

În al patrulea rând, în Tit se face o legătură între nașterea de-a doua și spălare. Nașterea de-a doua aduce spălarea, nu botezul. Desigur, noi credem într-o curățire adusă de spălarea nașterii de-a doua, așa cum spune Pavel aici.

În al cincilea rând, termenul "baia apei" (sau "spălarea" la Cornilescu) nu se referă la botez, așa cum este clar demonstrat mai sus, ci se referă la curățirea experimentată în nașterea de-a doua.


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul