sf3.ro Web analytics

Proprietățile noului legământ

Proprietățile Noului Legământ

“„Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile”, zice Domnul: „Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu. Și nu va mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: ‘Cunoaște pe Domnul!’ Căci toţi Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor.””
‭‭Evrei‬ ‭8:10-12

(i) Dumnezeu este Autorul legământului. Urmează câteva detalii precise despre natura Noului Legământ sau conținutul acestuia. Aspectul fundamental pe care îl observăm, aspect care diferențiază în mod esențial Noul Legământ de Vechiul este faptul că în acest nou legământ Dumnezeu se angajează să îndeplinească condițiile sale. Dumnezeu este Cel care face legământul și care împlinește termenii sau ținta acestui legământ. În toate cele spuse aici Dumnezeu are rolul principal, decisiv și eficace.

(ii) Legământul are eficiență absolută. Prin urmare, acest legământ are eficiență 100% datorită lui Dumnezeu și pentru că omul este pasiv - asupra lui se lucrează cu putere de sus. Dumnezeu nu își mai lasă acest legământ pe mâinile omului pentru că el l-ar falimenta ca și pe cel precedent. Această eficiență este promisă de Dumnezeu în aceste minunate făgăduințe care stau la baza legământului.

(iii) Legământul este atemporal. Pentru că acest legământ are toate condițiile împlinite de Dumnezeu, acest legământ nu poate falimenta. El nu mai este temporar ca vechiul legământ și nu va avea finalitate. Toți cei cuprinși în acest legământ își pot pune toată încrederea în Dumnezeu care va împlini în ei, în mod desăvârșit, toate promisiunile legământului.

(iv) Legământul este lăuntric. Vechiul Legământ a pus Legea lui Dumnezeu în afara omului, pe table de piatră, însă poporul a călcat acest legământ pentru că nu era putere înlăuntru omului. Cei care spun că fără Legea lui Dumnezeu pe pietre am trăi în păcat (vezi adventiștii) nu înțeleg nimic din natura Vechiului Legământ care a constat tocmai în scrierea cu claritate a tuturor legilor lui Dumnezeu iar acest lucru nu i-a ajutat cu nimic, ci a expus mai clar și puternic păcătoșenia de nestăvilit a păcatului din om. Porunca fără putere nu va face decât să înmulțească păcatul datorită neputinței omului păcătos.

(v) Legământul este necondiționat. În acest legământ Dumnezeu nu prezintă nici o stipulație, nici o condiție. Cei care transformă legământul cel nou într-un legământ condiționat îl reduc la slăbiciunea Vechiului Legământ. Este una dintre cele mai grave erori făcute astăzi prin care Evanghelia se transformă în Lege și harul în fapte. Singurele condiții ale acestui legământ sunt între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul iar aceste condiții au fost deja îndeplinite în proporție totală.

(vi) Legământul este spiritual. Ceea ce nu înțeleg carismaticii de astăzi din teologia Noului Legământ este că acesta nu preia toate binecuvântările materiale ale legământului avraamic și ale celui mozaic condiționate de ascultarea poporului Israel, pentru că este clar că noi nu avem parte în Israel ca și națiune (ceea ce îi face pe mulți să spiritualizeze toate promisiunile pământești sau să le transforme pe teren american, românesc etc). Noul Legământ conține în exclusivitate binecuvântări spirituale așa cum sunt foarte clar enumerate mai jos.

(vii) Legământul este personal. Dumnezeu își va împlini acest legământ în fiecare dintre beneficiarii lui. Se afirmă explicit în pasaj că nu este nevoie de mijlocitor uman pentru ca omul să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Cineva va spune: acest lucru nu este posibil pentru că asta ar însemna că nu mai avem nevoie de biserică, de Scriptură și de învățători. Acest lucru este fals pentru că, în primul rând, textul vorbește întâi de toate despre cunoaștere mântuitoare, o cunoaștere esențială a lui Dumnezeu; și în al doilea rând faptul că Dumnezeu lucrează prin intervenție supranaturală și directă nu înseamnă că nu se va folosi și de metode. Această cunoaștere nu este doar pentru saduchei, farisei, preoți, prezbiteri sau învățătorii legii, ci pentru fiecare membru al legământului. Și este întâi de toate o cunoaștere spirituală, nu doar mentală.

(viii) Legământul are doar binecuvântări. Deși noi credem în realitatea disciplinării și în Noul Legământ, totuși aici nu mai găsim nici un blestem pentru națiunile care fac parte din Adunarea Domnului Isus. Dumnezeu lucrează acum total diferit în această privință.

(ix) Legământul nu depinde de alegerea omului. În vechiul legământ se spune foarte clar că omul trebuie să aleagă între bine și rău, între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Deși suntem de acord că omul face o alegere atunci când este mântuit, totuși, datorită faptului că alegerea omului este sigură din pricina hotărârii eterne a lui Dumnezeu pentru a-l mântui, această alegere nu este finală și decisivă pentru natura legământului.


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul