sf3.ro Web analytics

Rugăciune pentru Duhul Sfânt - Luca 11:13

Luca 11:13 "Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!’”"

Contextul rugăciunii Tatăl nostru

Ucenicii au făcut miracole fără să ceară Duhul Sfânt. Contextul nu vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt sau darurile Duhului Sfânt. Așadar, se vorbește despre altceva aici, nu despre aceste lucruri.

Domnul Isus prezintă această promisiune în contextul rugăciunii Tatăl nostru. Toate cerințele pe care le facem către Dumnezeu își primesc răspuns printr-un singur lucru: ni se dă Duhul Sfânt. De ce? Pentru că Duhul Sfânt face toate lucrurile pentru care ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru.

Pasajul paralel - Matei

Matei 7:11 "Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!"

Matei nu spune va da Duhul Sfânt, ci va da lucruri bune. Credem că se vorbește despre unul și același lucru. Toate acele lucruri bune pe care ni le dă Dumnezeu ca răspuns la rugăciune este prin Duhul Sfânt.

Nu există nimic bun lucrat de Dumnezeu pentru individ sau adunarea locală care să nu fie produs prin intermediul Duhului Sfânt. Așa că, indiferent de ceea ce am cere noi, deodată ce Dumnezeu lucrează acele lucruri prin Duhul, este normal ca El să ne dea mai mult din manifestările și lucrările Sale.

A doua carte a lui Luca

Luca scrie Faptele Apostolilor ca o continuare a Evangheliei după Luca. Dacă cineva crede că Faptele Apostolilor arată răspunsul la rugăciunea din Luca 11:13 ar trebui să privească cu atenție că nu se vorbește deloc despre aceeași experiență.

Avem patru evenimente de botez cu Duhul Sfânt. La cincizecime ucenicii ședeau când S-a pogorât Duhul Sfânt. Samaritenii primesc Duhul Sfânt prin punerea mâinilor și rugăciunea apostolilor. Casa lui Corneliu primește Duhul Sfânt în timpul predicării, fără rugăciune. Ucenicii lui Ioan primesc Duhul Sfânt prin punerea mâinilor lui Pavel. Nu avem nici un caz în care Duhul Sfânt a fost primit în urma stăruinței în rugăciune.

O traducere alternativă

Traducerea obișnuită spune va va Duhul Sfânt celor ce i-L cer - adică Cel cerut este în mod clar Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, această traducere spune că Duhul Sfânt este subiectul și conținutul cererii.

Dar o altă traducere, care pare să fie mai aproape de textul original și care poate fi observată în alte traduceri din limba engleză spune așa: va da Duhul Sfânt celor ce îi cer Tatălui - observați că în a doua traducere nu se specifică ce cer aceștia, ci doar cui îi cer, adică Tatălui. Și se arată că răspunsul la rugăciune este Duhul Sfânt. Orice ar fi cerut aici, răspunsul Tatălui este să dea Duhul Sfânt.

ESV spre exemplu spune astfel: the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him, adică Tatăl ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îi cer Lui.

Pasajele doctrinare

Există mai multe pasaje doctrinare care arată că apostolii au înțeles corect promisiunea Domnului Isus. Apostolii arată că deși biserica are Duhul Sfânt (ca Persoană), totuși există anumite lucrări suplimentare, progresive și continue ale Duhului Sfânt de care avem nevoie.

Efeseni 1:17 "Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui"

Coloseni 1:9 "De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească"

Un pasaj descriptiv care arată cum ucenicii botezați cu Duhul au parte de o lucrare suplimentară a Duhului fără de care nu puteau face lucrarea este în Faptele 4:31 "După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală."

Cu alte cuvinte, ceea ce cerem nu este Persoana Duhului, adică să o primi de parcă n-am avea-o ca indivizi și adunare locală, ci cerem lucrarea Duhului sau manifestarea Duhului. Noi nu cerem, cum zic unii, mai mult din Duhul, sau ca Duhul să ia în stăpânire anumite părți ale personalității noastre, de parcă noi L-am putea limita la minte sau emoții, ci cerem o manifestare suplimentară a Duhului Sfânt.

Rugăciunea și Duhul Sfânt

Este aproape imposibil să nu vă aduceți aminte de un aspect pe care apostolii Îl repetă în epistolele lor în ce privește lucrarea Duhului Sfânt. În mai multe situații apostolii leagă însuși actul rugăciunii de Duhul Sfânt.

Cu alte cuvinte, nu doar că răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre făcute după voia Lui, este dăruirea Duhului Sfânt în multiplele Sale lucrări și manifestări, dar chiar rugăciunea însăși nu se poate face după voia Lui decât prin Duhul Sfânt.

Așadar, nu trebuie scos din calcul faptul că Domnul Isus prezintă rugăciunea Tatăl nostru, apoi necesitatea stăruinței în rugăciune și siguranța rugăciunilor ascultate, toate acestea pentru că ne rugăm prin Duhul Sfânt.

Efeseni 6:18 "Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii"

Iuda 1:20 "Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt"

Romani 8:26 "Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite."

Când începem să ne rugăm după voia lui Dumnezeu atunci Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt care ne sprijină în cererile noastre așa încât acestea să fie conform gândului lui Dumnezeu. Dacă ne rugăm după voia lui Dumnezeu, după modelul și principiile rugăciunii Tatăl nostru, atunci Duhul Sfânt ne însoțește în rugăciune prin iluminare, mijlocire și împuternicire așa încât rugăciunile noastre să fie primite și ascultate de Tatăl ceresc.


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul