sf3.ro Web analytics

De ce să te botezi după mulți ani distanță de la regenerare

Există multe persoane regenerate care nu văd practicabilitatea botezului deodată ce au trecut prea mulți ani de când au fost născuți din nou până la momentul în care au înțeles validitatea botezului adulților. Așadar, mă adresez celor care cred în botezul adulților dar găsesc o problemă în practicabilitatea botezării după mulți ani de la momentul convertirii.

Funcția botezului

A. Botezul, simbol al mântuirii

Funcția botezului este să arate lucrarea răscumpărătoare a Domnului Isus. Funcția botezului nu este să facă ceva practic în om. Noi nu credem în regenerarea prin botez și nici în faptul că botezul ar fi cadrul fizic pentru a primit binecuvântarea spirituală a iertării păcatelor. A trata botezul cu această premisă pragmatică, evidentă în întrebarea de mai sus, este complet eronat. Botezul este o mărturie despre Hristos și lucrarea Sa răscumpărătoare. Oricând este făcut acest act, el este valid, biblic și binevenit.

B. Botezul, intrarea în biserica locală

De obicei persoanele care pun această întrebare fac parte din biserici care botează, ca principiu, copii. Întrebarea lor este în ce fel botezul este o intrare în biserica locală deodată ce ei au fost primiți deja în biserica locală fără botezul adulților.

Problema este că intrarea în biserica locală nu a fost pe calea instituită de Hristos și de aceea botezul trebuie făcut chiar dacă prezbiterii sau membrii bisericii nu consideră acest lucru necesar sau îl consideră ca fiind necesar pentru copii.

Dacă societatea noastră ar accepta oameni ca fiind căsătoriți fără instituția căsătoriei în oricare din practicile ei de oficializare într-o societate anume, totuși căsătoria ar rămâne o necesitate și o instituție care contează înaintea lui Dumnezeu.

Pe de altă parte, semnificația primară a botezului nu este apartenența de biserica locală, ci apartenența de trupul Domnului Isus, de totalitatea copiilor lui Dumnezeu. Pentru acest motiv botezul unor oameni ca și famenul etiopian, casa lui Corneliu și prietenii lui, casa temnicerului din Filipi, a fost important în lipsa unei biserici locale.

Beneficiarii botezului

Chiar dacă botezul este făcut la o distanță considerabilă de timp față de momentul convertirii, totuși el este important datorită beneficiarilor lui. Hristos a hotărât ca cel care este botezat să fie primul beneficiar al propriului act al botezului. Este nesănătos pentru conștiința personală să negi importanța acestui act prezentat chiar de Sfânta Scriptură pentru că înseamnă să pui sub semnul întrebării o rânduială stabilită de însuși Hristos, practicată și explicată apoi de apostoli.

Botezul în apă este una din metodele prin care Dumnezeu arată înaintea ochilor noștri lucrarea Domnului Isus făcută în moartea și învierea Sa. Conștiința omului beneficiază și din experimentarea acestui act fizic cu conotații spirituale esențiale - lucrarea mântuitoare. De ce să nu experimentezi una dintre cele două rânduieli fizice și vizibile prin care Hristos vrea să-ți imprime în conștiință lucararea mântuirii? Ce are de-a face perioada dintre regenerare și acest act? Nu are nici o relevanță!

Pe de altă parte, cel care se botează este în contact direct cu o persoană care este deja pe terenul adunării, intrat legal acolo, și este scufundat sub apă ca un simbol că asupra lui s-a aplicat lucrarea mântuirii, de către altcineva - întrucât niciunul dintre noi nu se mântuie singur. Așadar, eu sunt adus de un reprezentant al împărăției lui Hristos, pe teritoriul legal al acestei împărății, adică pe teritoriul adunării. Așadar, nu sunt doar practic prezent în împărăție prin nașterea din nou, ci și legal. Prin botez am mărturia altora că am intrat legal și biblic în această comunitate a credincioșilor.

Un motiv practic

Pentru biserica locală botezul acestor persoane este important pentru că va fi o deconspirare și o contestare a falsului botez aplicat copiilor mici. Acesta este un beneficiu enorm pentru biserica locală care nu practică botezul adulților. Ei sunt obligați prin acest act ca să reconsidere perspectiva lor despre botez și despre membralitatea în adunarea locală.

Dar oare se merită crearea unor tensiuni prin acest act? Desigur, dacă acest lucru este biblic! Noi nu urmărim o unitate în falsitate, ci în adevărul lui Hristos. Dar oare este acest lucru atât de important? Cu siguranță este pentru că el trădează de fapt ușurătatea cu care este tratată problema convertirii, intrarea în adunarea locală, membralitatea biblică etc. Sunt multe alte aspecte legate indivizibl de actul botezului.

De fapt, acesta este un motiv foarte practic prin care aceste persoane pot contribui la soluționarea unor probleme din aceste adunări, chiar prin acest act al botezului.

Ilustrarea problemei

O persoană poate călători în USA și să rămână acolo ilegal. Ea se poate angaja, poate sta în chirie și poate beneficia de viața Americii. Poate trăi mulți ani în ilegalitate în timp ce se poartă ca un cetățean onorabil, plătindu-și taxele, onorând valorile țării și respctând legea - cu excepția celei despre cetățenie. Această persoană, repet, poate beneficia de viața unui american obișnuit, cu câteva excepții. Problema este că el nu este un cetățean legal al acelei țări.

Vă dau un alt exemplu. Un bărbat poate să facă un legământ cu o femeie și să-i promită fidelitate, îngrijire și tot ce ar trebui să facă un bărbat pentru familia lui. El este un bărbat responsabil care are un loc de muncă, este fidel în căsătorie, își crește copiii, folosește energia, timpul și finanțele pentru binele familiei sale. Este un bărbat respectabil în societate dar refuză să facă actul căsătoriei oficial, public și legal. Multe femei ar refuza căsătoria cu un acest om. El ar putea reproșa că femeia respectivă nu apreciază persoana lui, ci mai degrabă un act. În același fel raționează unii despre botez.

Calea legală de afiliere publică, oficială, legală cu Persoana Domnului Isus, mort și înviat pentru mântuirea noastră, este prin botez. Este un act spiritual legal, nu unul mântuitor. Este actul legal de alăturare la comunitatea credincioșilor în care este mărturisit numele Domnului și în care se trăiește după învățăturile Sale. Cineva ar putea fi mântuit, ar putea fi ucenicul lui Hristos, ar putea fi regenerat și totuși să nu înțeleagă necesitatea botezului. În ciuda acestui lucru botezul nu devine ceva neimportant doar pentru că cineva nu acceptă să-l vadă așa cum a cerut Hristos, ca un act legal de afiliere cu Hristos și cu trupul celor răscumpărați de El.

Reluând cele două ilustrații de mai sus, nu este neimportant dacă cineva hotărăște să intre în legalitate. Acest lucru este important. Importanța stă în două lucruri: 1. pentru că este poruncit de Domnul Isus și orice poruncă trebuie împlinită mai bine mai târziu decât niciodată; 2. pentru că va rectifica în mod necesar, pentru adunare și ceilalți care vor afla, cadrul normal de pășire pe terenul creștin al adunării lui Hristos.

Un exemplu biblic

Ucenicii lui Ioan din Fapte 19 au fost rebotezați de Pavel. Este un caz foarte sugestiv pentru problema noastră. Acești oameni aveau lipsuri importante în convingerile lor despre Domnul Isus și lucrarea Duhului Sfânt. După o perioadă lungă de timp de la primul botez ei sunt botezați a doua oară de Pavel cu botezul lui Hristos. Nu era biserica locală prezentă, ci doar botezătorul Pavel și acești câțiva ucenici. Atât pentru Pavel cât și pentru ei a fost suficient ca să aplice botezul lui Hristos pe baza unei mărturii corecte despre Hristos. Pavel nu le-a pus sub îndoială nașterea din nou și nici mântuirea. Nici măcar nu a adus în discuție acest lucru. Pavel nici nu îi întreabă dacă sunt mântuiți cu adevărat. Pavel nu îi întreabă ce distanță există între nașterea lor din nou și momentul în care ei le aplică botezul. Era irelevant. Pentru ei a fost suficient să facă ceea ce a poruncit Hristos.


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul