sf3.ro Web analytics

Legământul Membrilor

June 27, 2015 0 Comentarii Despre Noi

Fiind aduşi, aşa cum credem, prin harul divin la pocăință, şi la credința în Domnul Isus Hristos, de a ne dedica pe noi înşine Lui, şi de a fi fost botezaţi în baza mărturiei noastre de credinţă, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, acum, bizuindu-ne pe ajutorul Lui plin de har, ne înnoim în mod solemn şi cu bucurie legământul nostru reciproc.

Vom lucra şi ne vom ruga pentru unitatea Duhului în legătura păcii.

Vom umbla împreună în dragoste frăţească, aşa cum se cuvine membrilor Bisericii Creştine, vom practica o grijă iubitoare şi o veghere unii asupra altora, şi ne vom mustra cu credincioşie şi ne vom ruga stăruitor unii pentru alţii, după cum o poate cere nevoia.

Nu vom părăsi adunarea noastră împreună, nici nu vom neglija să ne rugăm pentru noi şi pentru alte persoane.

Ne vom strădui să îi creştem pe aceia care, pentru orice vreme, se află în grija noastră, în mustrarea şi învăţătura Domnului, şi printr-un exemplu curat şi de iubire, căutând mântuirea familiei noastre şi a apropiaților noştri.

Ne vom bucura de bucuriile fiecăruia şi ne vom strădui cu blândeţe şi compasiune să ne purtăm unii altora poverile şi întristările.

Vom căuta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să trăim cu grijă în această lume, împotrivindu-ne nesfinţirii şi poftelor lumeşti şi amintindu-ne că, după cum am fost îngropaţi în mod voluntar prin botez şi înviaţi din nou din mormântul simbolic, tot aşa avem asupra noastră o obligaţie specială să trăim acum o viaţă nouă şi sfântă.

Vom lucra împreună pentru înaintarea lucrării evanghelice cu credincioşie în această biserică, prin aceea că vom susţine închinarea, sacramentele, disciplina şi doctrinele ei. Vom contribui cu bucurie şi în mod regulat la susţinerea materială a slujirii, la acoperirea cheltuielilor bisericii, la ajutorarea celor săraci şi la răspândirea Evangheliei la toate popoarele.

Când ne mutăm din acest loc, ne vom alătura, cât de curând este posibil, unei alte biserici, unde vom duce cu noi spiritul acestui legământ şi principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

Fie ca harul Domnului Isus Hristos, iubirea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu noi cu toţi.

Amin.


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul