sf3.ro Web analytics

Ghid scurt pentru înțelegerea lucrării Duhului

 1. Cincizecimea e un eveniment unic și irepetabil când Duhul S-a coborât pentru inaugurarea Adunării Noului Legământ

 2. Botezul cu Duhul Sfânt experimentat de câteva grupuri de oameni a încorporat aceste grupuri în noua formațiune spirituală

 3. Semnul vorbirii în limbi a arătat universalitatea mântuirii cât și acceptarea în adunare a tuturor raselor și etniilor

 4. Convingerea Duhului este lucrarea pe care Duhul o face în necredincios în vederea aducerii acestuia la mântuire prin Domnul Isus

 5. Regenerarea Duhului sau nașterea din nou este lucrarea de înclinare a tuturor facultăților sufletului spre sfințenie și spre Dumnezeu

 6. Pecetluirea cu Duhul Sfânt este însemnarea făcută credinciosului cu promisiunea că va fi răscumpărat în ziua revenirii Domnului

 7. Primirea Duhului Sfânt are loc la nașterea din nou când Duhul Sfânt face din om Templul prezenței divine

 8. Ungerea Duhului Sfânt este înțelepciunea duhovnicească oferită de Duhul Sfânt în vederea înțelegerii și împlinirii Cuvântului sfânt

 9. Umplerea cu Duhul este experiența zilnică a credinciosului în vederea sfințirii sale cât și pentru o slujire eficientă în biserică și societate

 10. Roada Duhului este caracterul omului credincios născut din nou lucrat de Duhul Sfânt după chipul Domnului Isus

 11. Darurile Duhului sunt abilități primite și împuternicite supranatural în vederea zidirii trupului Domnului Isus.

 12. Mărturia Duhului este convingerea lăuntrică oferită de Duhul printr-o descoperire secretă a dragostei Sale.

 13. Sfințirea Duhului este lucrarea progresivă făcută de Duhul în sufletul credinciosului în vederea desăvârșirii sale.

 14. Călăuzirea Duhului este îndrumarea pe care Duhul Sfânt o dă credinciosului pentru a trăi în confirmitate cu voia și caracterul lui Dumnezeu.


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul